Centralt innehåll

Gustaf Wilhelm af Tibell

  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter (Lgy 11, Hi 1a1).
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial (Lgy 11, Hi 1a1).
  • Kritisk granskning, tolkning och användande av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder(Lgy 11, Hi 1b).
  • Granskning och tolkning ar av historiskt källmaterial, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar (Lgy 11, Hi 2b).
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg