Carl Magnus Mentzer

 • De nationella minoriteternas situation i Sverige samt den svenska minoritetspolitiken och dess
  framväxt. (Lgr 22, Sh åk 7 – 9)
 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan
  påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt,
  rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. (Lgr 22, Sh åk 7 – 9)
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form. (Lgy 22 Hi 1a1).
 • Kritisk granskning, tolkning och användande av olika slags källmaterial i digital och annan form ,utifrån källkritiska kriterier och metoder (Lyg 22, Hi 1a2, Hi 1b).
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar samt kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social bakgrund, generation, kön och sexualitet. (Lgy 22, Hi 1a1, Hi 1a2, Hi 1b)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg