Varför finns skelettet på museum?

Den 18 november 1867 dör Carl Magnus Mentzer i Malmö fängelse, 25 år gammal. Hans döda kropp transporteras till Anatomiska institutionen i Lund där den användes i undervisningen av läkare och där det finns kvar än i dag.

Institutionen var inte unik, utan liknande fanns på andra orter i Sverige. Dessa institutioner samlade in kroppar och skelett, för att använda i undervisningen av blivande läkare.

Gravyr av en gammal anatomisk teater

Bild från Wikimedia commons, public domain, gravyr av Leidens anatomiska teater, 1600-tal

Att samla in och använda kroppar på detta sätt var inte helt okontroversiellt. Att få en hederlig begravning var och är fortfarande en viktig ritual. Förr straffade man brottslingar som avrättats eller dött under strafftiden genom att utesluta delar av begravningen, man kunde grävas ner utanför kyrkogården och de anhöriga fick inte lov att delta. Men att inte begravas alls, var nästan otänkbart.

Idag förvaras samlingen från Anatomiska institutionen, vilken består av ca 2000 kranier och flera hela skelett, på Historiska museet i Lund. De flesta skelett kommer från olika arkeologiska utgrävningar. Andra är namngivna, t ex Carl Magnus. När han dog var det kanske ingen som gjorde anspråk på kroppen för att begrava honom, men idag kräver en romsk förening att få kvarlevorna för att ge honom en värdig begravning. Vad var det som hände, och varför hände detta just Carl Magnus? Kan du hitta några svar genom att ta del av källmaterialet?

Ta del av dokumenten och svara på frågorna.

Källa:

Dödbok

Utdrag ur dödbok från Malmö centralfängelse Klicka på bilden för förstoring
En sida ur dödboken från Malmö Slottsförsamling

(Ur: Malmö slottsförsamlings arkiv, vol. C:2)

Här kan du läsa en avskrift av dokumentet (pdf)

Källa:

Katalogkort

Katalogkort från historiska museet i Lund Klicka på bilden för förstoring

Katalogkort över Carl Magnus skelett från Historiska museet i Lund

Avskrift av katalogkortet (pdf)

Källa:

Kungligt brev (förordning)

Kungligt brev 1816puff.jpg Klicka på bilden för förstoring

Ett kungligt brev från 1816 som talar om vilka kroppar som skulle skickas till Anatomiska institutionen i Lund.

Ur: Lunds universitets arkiv Kansliets arkiv 1666-1930/31 E 1 A:13. Kungl. brev till Lunds universitets kansler 1810-1819 (avskrifter)

Här kan du läsa en avskrift av dokumentet (pdf)

Här kan du läsa en modern avskrift (pdf)

Källa:

Minnesuppteckning

M3442puff.jpgKlicka på bilden för förstoring

Detta är en minnesuppteckning från Folklivsarkivet i Lund. Uppteckningen handlar om begravningsseder under 1800-talet.

Här kan du läsa en avskrift av dokumentet (pdf)

Här kan du läsa en modern avskrift (pdf)

Frågor

Arkivfrågor

  1. Vad dog Carl Magnus av? (Läs i dödboken)
  2. Vilka var det som fick sina kroppar skickade till Anatomiska institutionen när de dog? (Läs det kungliga brevet)


Diskussionsfrågor

  1. Hur kan man säga att behandlingen av Carl Magnus är ett utryck för diskriminering? Vad i källorna kan du använda för att belägga det
  2. Resonera kring de olika källorna med hjälp av de källkritiska begreppen. Vilka styrkor och vilka svagheter har källorna för att berätta något om Carl Magnus liv?
  3. Är det rätt att behålla skeletten på museum och att visa upp dem för allmänheten? Vad tycker du? Motivera.

Utmanande uppgifter:

  1. Ta reda på hur begravningar brukade gå till under 1800-talet. Läs till exempel minnesuppteckningen från Folklivsarkivet. Komplettera gärna med andra källor.
  2. Skriv en berättelse om Carl Magnus Mentzers liv. Använd källorna från alla sidor.

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg