barnteckning 

Under vårterminen 1944 skrev skolelever runt om i Värmland var sin uppsats med titeln ”Min framtid”. Eleverna gick i folkskolans sista klasser eller i fortsättningsskola. Många av dessa uppsatser finns bevarade i arkivet för Länsarbetsnämnden i Värmlands län. Här kan du läsa två av uppsatserna, Inga Boströms och Morgan Larssons.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg