Tekniska hjälpmedel för leveranskontroll och arkivuttag vid leveranser av databaser

Riksarkivet tillhandahåller en grupp program för leveranskontroll och arkivuttag, Riksarkivets Förberedande Leveransverktyg (RFL). Dessa program kan leverande organisationer använda för att säkerställa att grundläggande tekniska förutsättningar för digitala leveranser till Riksarkivet är uppfyllda. RFL omfattar programmen RALF (Riksarkivets leveransförberedelse-verktyg), Teckenseparatorkontroll, Teckenanalys, Teckenkonvertering, Presentation och FileList.

RFL är egenutvecklat av Riksarkivet och är gratis att användas. Ladda ned komplett licensavtal för RFL.

RFL kräver att Microsofts .NET-miljö är installerad, vilken kan laddas ner gratis från Microsoft. Ladda ned en mer utförlig beskrivning av systemkrav, support och dylikt.

RALF – Riksarkivets leveransförberedelseverktyg

Programmet RALF utför grundläggande kontroller av en digital arkivleverans och skapar ett inleveranspaket (SIP) som direkt kan skickas till Riksarkivet för slutlig kontroll. Programmet är kompatibel med Windows 10 och kommer i form av ett zip-paket.
Ladda ner zip-paketet och packa upp det på valfri plats och följ instruktionerna i användarhandledningen: Användarhandledning för RALF (pdf) 
För att använda RALF behöver man även ladda ned och fylla i metadatabilagor motsvarande den leveranstyp man avser leverera.

Teckenseparatorkontroll

Programmet Teckenseparatorkontroll kontrollerar sekventiella filer, vilkas fält är åtskiljda med fältavskiljartecken. Det som kontrolleras är att det finns lika många fältavskiljartecken på varje rad i filen, att antalet fältavskiljartecken stämmer med det angivna antalet fält i filen, samt att man använt ett tillåtet fältavskiljartecken.

Teckenanalys

Programmet Teckenanalys undersöker en fil och kontrollerar om det finns några otillåtna tecken i filen som inte ingår i teckenuppsättningen för Latin-1 (ISO 8859-1, även kallad ASCII-8) eller UTF-8. Programmet kommer i form av ett zip-paket, för att kunna köra programmet är det bara att ladda ner zip-paketet och packa upp det på valfri plats och sedan dubbelklicka på "Teckenanalys.bat" för att starta.

Teckenkonvertering

Programmet Teckenkonvertering konverterar från EBCDIC till Latin-1 (ISO 8859-1, ASCII-8), konverterar ett valfritt tecken till ett annat, eller blankar ut otillåtna tecken. Efter varje utförd konvertering körs en Teckenanalys automatiskt. Programmet kommer i form av en installationsfil. Dubbelklicka på den och välj vilken katalog du vill installera filen i. I övrigt är det bara att trycka "next" så installeras programmet. Det går också att köra Teckenkonvertering på många filer på en gång om man vill (batchkörningsfunktion).

Presentation

Programmet Presentation ger en överblick över poster/fält i en flatfil. Programmet visar följande information:

  • Meta-data som filstorlek, postlängd och antal poster
  • Visar poster (med eller utan separerade fält) från valfri rad i filen
  • Visar fält från valfri rad i filen
  • Visar max- och minlängd för poster i en fil
Installera Presentation version 1.0.

FileList

Programmet FileList (zip) skriver ut en textfil där alla filer som ligger i en och samma mapp är listade.

Som indata pekar du på en mapp där filerna du vill ha listade finns. Om du bara vill ha själva filnamnet så kryssar du i rutan "Lista bara filnamn". I annat fall får du även filtyp, storlek och sökväg. FileList kan vara särskilt användbart för göra i ordning webbsidor inför leverans. Programmet kommer i form av ett zip-paket, för att kunna köra programmet är det bara att ladda ner zip-paketet och packa upp det på valfri plats och sedan dubbelklicka på "Filelist.exe" för att starta.

Kontakt

myndighetsverktyg[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jens Kling