Kungl. Hovstaterna

H.K.H. Prins Nicolas, hertig av Ångermanland

Vapen. Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagd med Bernadottes vapen. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och i fält 3 Ångermanlands vapen. Skölden krönt med prinskrona och behängd med Serafimerordens kedja och tecken.

Se bilden tydligare!

Myndigheter

Notarius publicus Karlskoga

Vapen. I blått fält två korslagda kanoner, i varje vinkel åtföljda av ett järnmärke, allt av guld. Skölden lagd över en edsstav och en gåspenna i kors, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Lunds universitet, konstnärliga fakulteten

Märke till doktorshatt

Se bilden tydligare!

 

 

Utrikesdepartementet, protokollet

Märke till kavajslaget

Se bilden tydligare!

 

 

Försvarsmakten

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FMHTE)

Vapen. I fält av silver ett svart hundhuvud med tänder av silver och röd tunga. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!

 

Ekipagekompaniet, Marinbasen i Karlskrona

Emblem

Se bilden tydligare!

 

 

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

Emblem

Se bilden tydligare!

 


Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (UndSäkC)

Fana

Se bilden tydligare!

 


Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)

Fana

Se bilden tydligare!

 


F 17 kamratförening

Fana

Se bilden tydligare!

 

Ansvarig för sidan/kontakt