detalj ur brev 

 

Längtan och saknad kommer till uttryck i de många brev som bankdirektören Leon Eriksson på 1940-talet skrev till sin nyblivna hustru. Breven finns nu i Ingegerd Suwe-Erikssons personliga arkiv. Läs ett av breven här.

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg