With the rapidly growing number of archives services using the Internet for the dissemination of their holdings and their growing competence in using the new technologies, the creation of an European Archives Internet Gateway ("Internet Gateway for Documents and Archives in Europe") which pools efforts and expertise at the national and European levels, has been defined as a top priority by European professionals, and endorsed by the European Council in its recommendation of 14 November 2005 (Official Journal of the European Union, 29.11.2005; 2005/535/EC).

The fundamental aim of the APEnet project is to provide EU citizens, public authorities and companies with a common gateway, which will enable them to find out for themselves about Europe's archives and about archival material that is relevant to them, whether or not they live in the European Union.

Archives across the European Union will be easily accessible to EU citizens for the first time from a single entry point, and should improve public understanding of European history and culture. Therefore Archives Portal Europe will also have a strong relationship with the Europeana and other European portals or gateways which hold information on archives.


The gateway will connect disparate archival Internet initiatives and will act as a powerful catalyst in breaking down the remaining barriers to easy access to information about archives in the European Union and the important cultural resources which they hold, making them available through a virtual catalogue. The services of the gateway will be available in different languages.

-------------------

Projektet APEnet är avslutat – länge leve den Europeiska Arkivportalen

APEnet presenterar den Europeiska Arkivportalen – En gemensam ingång till den europeiska historiens originaldokument.

APEnet projektet har framgångsrikt avslutas och presenterar nu resultatet av projektet; den Europeiska Arkivportalen. För närvarande innehåller portalen mer än 14 millioner beskrivningar av arkivenheter som är länkade till mer än 64 millioner digitala bilder. Materialet kommer från ett 60-tal arkivinstitutioner från 14 europeiska länder. Med den omfattande novemberreleasen som grund fortsätter uppgraderingen av portalen med fokus på mångspråkighet och användarvänlighet. Resultatet är en fullt fungerande, väldokumenterad state-of the art produkt som bland annat kan erbjuda följande:

  • Funktioner för automatiska förslag och kompletteringar av söktermer baserade på portalens hela innehåll. Detta hjälper användaren att skapa överblick i de stora informationsmängder som portalen erbjuder
  • Den navigerade sökningen tillåter användaren att välja länder och arkiv. Det gör det möjligt att bläddra igenom de olika nivåerna i arkivstrukturen och ger direkt tillgång till beståndsöversikter och andra sökmedel för att därifrån kunna avgöra innehållets relevans för att välja att inkludera detta i en fortsatt sökning. Användaren kan enkelt välja olika kombinationer av länder och institutioner och söka vidare i ett enda steg.
  • En användarvänlig “listvy” som presenterar resultaten på ett Google-liknande sätt med ett flertal möjligheter att snabbt sortera och förfina sökningarna.
  • Användarregistrering, vilket innebär att man kan spara sina sökningar och resultat för senare bruk.
  • En utförlig och flerspråkig navigationsguide som förklarar de viktigaste funktionerna i portalen
  • En katalogsektion som innehåller information om och länkar till deltagande arkivinstitutioner samt även några som ännu inte har bidragit med material till portalen. Katalogsektionen är inledningen på arbetet med en fullständig dokumentation av det europeiska arkivlandskapet där all information visualiseras via Google maps.

Dataleverantörerna får tillgång till instrumentpanelen (Dashboard)

Den Europeiska Arkivportalens instrumentpanel ger dataleverantörerna tillgång till verktyg för att själva ladda upp, konvertera, validera, indexera och publicera sitt material i portalen. Instrumentpanelen har förbättrats avsevärt med nya funktioner och ökad användarvänlighet.

Under konferensen “Communicating Archival Metadata” i Stockholm i juni och vid CITRA konferensen i Toledo i oktober 2011 organiserade APEnet workshops kring användandet av den Europeiska Arkivportalens instrumentpanel. Som ett resultat av denna kunskapsöverföring lämnades administrering och kontroll av samarbetspartnernas data i portalen över till ansvariga på varje institution som därmed, genom instrumentpanelen, har full kontroll över sitt material. Den Europeiska Arkivportalen förverkligar därmed också sin roll som publiceringsverktyg för europeisk arkivinformation.

Uppdaterat dataprepareringsverktyg under publicering

För att dataleverantörer ska kunna integrera prepareringen av data till den Europeiska Arkivportalen i sitt dagliga arbetsflöde har APEnet teamet, vid sidan av instrumentpanelen, utvecklat ett fristående datapreparationsverktyg Verktyget är en desktop-applikation som kan laddas ner och användas lokalt för att omvandla det egna datat till det dataformat som används i portalen för att publicera sökmedel (APEnet EAD) eller information om institutionen (EAG). I senare utgåvor av dataprepareringsverktyget kommer verktyg för publicering i Europeana att ingå. Verktyget kommer att finnas tillgängligt i version 1.1 på APEnet-projektets (www.apenet.eu) eller senare via APEx projektets (www.apex-project.eu) hemsidor.
Interoperabilitet med Europeana via ESE v3.4
I det avslutande arbetet med Europeana-interoperabilitet har APEnet-teamet uppgraderat APEnet EAD till ESE funktionerna för att skapa kompatibilitet med den senaste versionen av ESE, nämligen version 3.4.

 

Content Checker

För att sprida kunskapen om hur data prepareras för publicering i den Europeiska Arkivportalens instrumentpanel har APEnet teamet förutom att hålla workshops i Stockholm och Toledo utvecklat en demonstrationsmiljö som placerats på en webserver vid Nationaal Archief i Nederländerna.  Denna demonstrationsmiljö, som kallas “Content Checker” innehåller alla den Europeiska Arkivportalens funktioner (utom OAI-PMH). Den ger användaren möjligheter att utforska, experimentera och lära sig mer om hur data administreras och publiceras i portalen. Denna demonstrationsservice kommer att vara tillgänglig, inte bara för APEnets konsortiemedlemmar utan också för varje institution som vill utforska möjligheterna att publicera sina arkivmaterial i den Europeiska Arkivportalen.

 

Den fjärde och sista General Assembly har hållits i Madrid

Den första alfa-releasen av den Europeiska Arkivportalen tillsammans med tillhörande verktyg och manualer presenterades under APEnet projektets fjärde och sista General Assembly i Madrid den 12 januari 2012. Medverkande partners kommer att fortsätta det gemensamma arbetet med utvecklingen av den Europeiska Arkivportalen genom att utöka funktionaliteter och mängden data i portalen i det följande APEx projektet. Därför resulterade det avslutande mötet i inte bara en rapport om vad som hittills uppnåtts utan också en vision om portalens framtid.

 

APEnet blir APEx

Under tiden som APEnets tekniska team utförde det avslutande arbetet med publiceringen av den Europeiska Arkivportalen förhandlade projektets styrgrupp med Europakommissionen om villkoren för uppföljaren, APEx projektet (Archives Portal Europe network of eXellence). APEx projektet kommer att fortsätta det arbete som gjorts i APEnet men kommer också att expandera den Europeiska Arkivportalens nätverk genom att acceptera flera partners/länder som medlemmar och inte minst att hjälpa lokala och regionala institutioner att publicera sitt arkivmaterial i portalen och skicka den vidare till Europeana. Det faktum att 28 europeiska nationalarkiv tillsammans med ICARUS kommer att samarbeta i APEx-projektet innebär att APEnetkonceptet kan betraktas som en stor framgång.

 

Läs mer..

Information om APEx-projektet kommer att publiceras på projektets hemsida www.apex-project.eu 
En omfattande översikt över den Europeiska Arkivportalen finns att tillgå här (PDF-format). Läs mer om APEnets utveckling i projektets offentliga rapporter.

Orangutang 

Ansvarig för sidan/kontakt