Enhetskod: 021, Statistiktjänst 1962-1983
Systemets namn Länsplaneringen, beståndsband
År 1974
Arkivkod 021 M3
Kommentar

Enhetskod: 022, Sektionen för planstatistik
Systemets namn Investeringsenkäterna, beståndsband
År 1969–1971
Arkivkod 022 M1B
Kommentar

Enhetskod: 022, Sektionen för planstatistik
Systemets namn Investeringsenkäterna, uppräknade beståndsband
År 1969–1971
Arkivkod 022 M1C
Kommentar

Enhetskod: 023, Sektionen för produktionsvolymindex och orderstatistik
Systemets namn Årlig produktionsvolymindex och regional fördelning, SERVREG, beståndsband
År 1968–1970
Arkivkod 023 M1
Kommentar

Enhetskod: 024, Sektionen för ekonomisk korttidsstatistik
Systemets namn Urvalsband till leverans- och orderstatistiken för industrin
År 1970–1985
Arkivkod 024 M1A
Kommentar

Enhetskod: 024, Sektionen för ekonomisk korttidsstatistik
Systemets namn Årlig produktionsvolymindex, SERVREG
År 1971–1989
Arkivkod 024 M4B
Kommentar

Enhetskod: 024, Sektionen för ekonomisk korttidsstatistik
Systemets namn Kapacitetsstatistik för industrin, system S125
År 1979–1987(KV2)
Arkivkod 024 M7A
Kommentar
Ansvarig för sidan/kontakt