Enhetskod: 010, Sektionen för byggnads- och anläggningsstatistik
Systemets namn Påbörjandestatistik; beståndsband
År 1966–1970
Arkivkod 010 M1
Kommentar

Enhetskod: 010, Sektionen för byggnads- och anläggningsstatistik
Systemets namn Byggnadsinventeringar (inklusive planeringsstatistik), kvartalsband
År 1966–1970 (KV4)
Arkivkod 010 M2
Kommentar

Enhetskod: 012, Sektionen för bostadsbyggnadsstatistik
Systemets namn Bostadsbyggnadsstatistik, beståndsband
År 1961–1967
Arkivkod 012 M1
Kommentar

Enhetskod: 012, Sektionen för bostadsbyggnadsstatistik
Systemets namn Bostadsbyggnadsstatistik, beståndsregister
År 1968–1995
Arkivkod 012 M2
Kommentar

Enhetskod: 012, Sektionen för bostadsbyggnadsstatistik
Systemets namn Moderniseringar av flerbostadshus, "format 75"
År 1975–1988
Arkivkod 012 M3AA
Kommentar "Format 75" syftar på att denna fil har en layout som överensstämmer med den första typ av blankett som användes vid insamlingen av moderniseringsstatistiken. Uppgifterna i denna serie finns även konverterade till den nya postlayout som började användas från och med årgång 1989. Se serie 012 M3AB

Enhetskod: 012, Sektionen för bostadsbyggnadsstatistik
Systemets namn Moderniseringar av flerbostadshus, "format 89"
År 1975–1998
Arkivkod 012 M3AB
Kommentar "Format 89" syftar på att man 1988 tog en ny blankett i bruk för moderniserngstatistiken. Årgång 1989 var den första där statistiken samlades in med den nya blanketten och även postlayouten för ADB-registren förändrades. För att underlätta jämförelser under tiden konverterades 1999 även det äldre moderniseringsmaterialet, från början framställt i "format 75" (Se 012 M3AA), till den nya postlayouten.

Enhetskod: 012, Sektionen för bostadsbyggnadsstatistik
Systemets namn Rivning av flerbostadshus
År 1980–1997
Arkivkod 012 M3B
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetspris- och lagfartsstatistik; lagfartsstatistik, annan fastighet och jordbruksfastighet, beståndsband
År 1970–1975
Arkivkod 015 M2A
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetspris- och lagfartsstatistik; annan fastighet, lagfartsband, rättade uppgifter
År 1976–1998
Arkivkod 015 M2CB
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetspris- och lagfartsstatistik; jordbruksfastigheter, lagfartsstatistik. Rättade primäruppgifter
År 1976–1979
Arkivkod 015 M2DB
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetspris- och lagfartsstatistik; jordbruksfastigheter, lagfartsstatistik. Orättade primäruppgifter
År 1980–1998
Arkivkod 015 M2DDA
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetspris- och lagfartsstatistik; jordbruksfastigheter, prisstatistik. Rättade primäruppgifter
År 1979, 1981–1990
Arkivkod 015 M2DDB
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret, annan fastighet
År 1970–1974
Arkivkod 015 M4AA
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret, jordbruksfastigheter
År 1970–1974
Arkivkod 015 M4AB
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret, huvudpost, annan fastighet, posttyp 2
År 1975–1980
Arkivkod 015 M4AC
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret, huvudpost, jordbruksfastigheter, posttyp 3
År 1975–1980
Arkivkod 015 M4AD
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret, värdedelspost, icke skattepliktig del av jordbruks eller annan fastighet, posttyp 4
År 1975–1980
Arkivkod 015 M4AE
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret, byggnadspost, ägarebyggnad på jordbruksfastighet, posttyp 5
År 1975–1980
Arkivkod 015 M4AF
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret, ägarepost, posttyp 6
År 1975–1980
Arkivkod 015 M4AG
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret FTR, RA-format
År 1981–1987
Arkivkod 015 M4AH
Kommentar

Enhetskod: 015, Sektionen för fastighetspris- och taxeringsstatistik
Systemets namn Fastighetstaxeringsregistret FTR
År 1988–1997
Arkivkod 015 M4B
Kommentar

Enhetskod: 016, Sektionen för byggnadsinventeringar m.m.
Systemets namn Påbörjandestatistik, beståndsband
År 1971–1984
Arkivkod 016 M1
Kommentar

Enhetskod: 016, Sektionen för byggnadsinventeringar m.m.
Systemets namn Byggnadsinventeringar (inkl planeringsstatistik), kvartalsstatistik, beståndsband
År 1971–1984 (KV04)
Arkivkod 016 M2
Kommentar

Enhetskod: 019, Sektionen för industri- och bergverksstatistik
Systemets namn Industri- och bergverksstatistik, huvuduppgifter; HUREG., beståndsband
År 1964–1990
Arkivkod 019 M1
Kommentar

Enhetskod: 019, Sektionen för industri- och bergverksstatistik
Systemets namn Industri- och bergverksstatistik, specialuppgifter; SPUREG.
År 1969–1989
Arkivkod 019 M2
Kommentar

Enhetskod: 019, Sektionen för industri- och bergverksstatistik
Systemets namn Industri- och bergverksstatistik,kompletteringstabell för typkoder samt stat-nr förteckning, KOMTAB.
År 1969–1992
Arkivkod 019 M3
Kommentar

Enhetskod: 019, Sektionen för industri- och bergverksstatistik
Systemets namn Sågverksinventeringen, beståndsband
År 1965
Arkivkod 019 M5
Kommentar

Enhetskod: 019, Sektionen för industri- och bergverksstatistik
Systemets namn Industristatistikens företagsregister, IFR
År 1967–1989
Arkivkod 019 M6
Kommentar

Enhetskod: 019, Sektionen för industri- och bergverksstatistik
Systemets namn Industri- och bergverksstatistik, huvuduppgifter, ISTOT, gamla HUREG enligt nya modellen, system I100
År 1986–1989
Arkivkod 019 M9AA
Kommentar
Ansvarig för sidan/kontakt