Datamängd: Register över aktiebolag
Tid: 1901–1935
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2021-03-04
Uppdaterad: 2021-03-19

Aktiebolag 1901–1935 Fanns det många kvinnor i aktiebolagsstyrelser i början av 1900-talet? Vi vet nog alla svaret på den frågan, och troligen är det i alla fall aningen bättre idag, men vill vi verkligen veta hur det låg till t.ex. 1906 så kan vi med detta register få svaret. Uppgifterna i data kommer alltså från Handbok för affärsvärlden och registrerades digitalt inom Riksarkivets tidigare enhet Arkion. Sakuppgifterna till handboken bygger på bolagens egna insända uppgifter men även uppgifter som kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Uppgifterna har hämtats från fyra årgångar av handboken, 1906, 1912, 1920 och 1935. Data ur detta register har funnits sökbart tidigare i Riksarkivets digitala forskarsal men här kan du ladda ner hela datamängden och använda den som du vill.

Vilka uppgifter ingår i data?

Aktiebolag 1901–1935

Registrets huvudtabell, AKTIEBOLAG, omfattar alltså företag som var anmälda till de officiella aktiebolagsregistren med ett aktiekapital av minst 100 000 kr och i data finner du bl.a. firmanamn, säte, VD:s namn, utdelning för olika aktietyper och även en beskrivning av företagets syfte, alltså vad företaget sysslade med helt enkelt. Den andra tabellen, STYRELSEMEDLEMMAR, innehåller bl.a. namn och oftast, men inte alltid, kön på samtliga styrelsemedlemmar från företagen. Ett fält i tabellen över styrelsemedlemmar (PostID) kopplar till bolagstabellen så det går att se vilket företag posten tillhör.

Skillnaden mellan stam- och preferensaktier

Aktiebolag 1901–1935

Det förekommer aktiebolagstermer i data, vad är t.ex. preferensaktier och hur skiljer de sig från vanliga stamaktier? Något kortfattat så kan sägas att stamaktier är de som ges ut i samband med företagets grundande medan preferensaktier ges ut vid senare tillfällen. Preferensaktie är också en aktietyp som vid eventuell utdelning (eller likvidation av företaget) har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis då stamaktier. Samtidigt som preferensaktien ger förtur till ekonomisk utdelning ger de i regel betydligt mindre rösträtt än stamaktien. Vad gäller stamaktiernas indelning (Stam A, Stam B osv) så bestämmer företagen själva hur uppdelningen ska se ut och vilka förutsättningar som gäller för varje aktietyp. T.ex. kunde kanske A-aktier berättiga till fler röster på bolagsstämman jämfört med de andra.

För fälten som anger de olika aktietyperna och dess utdelning så gäller att utgåva 1906 avser perioden 1901–1905, utgåva 1912 avser perioden 1907–1911, utgåva 1920 avser perioden 1915–1919 och utgåva 1935 avser perioden 1930–1934. Fälten som heter Utdelning_i_procent_år_1 – Utdelning_i_procent_år_5 motsvarar alltså för årgång 1906 åren 1901–1905. Samma fält men för poster ur årgång 1920 representerar åren 1915–1919.

Det sökbara registret

Aktiebolag 1901–1935
Sökregister över aktiebolag i Sverige med ett aktiekapital på över 100 000 kr.