"tonåring i fängelse"

Bild av Carl Magnus Mentzer

Under 1800-talet gick Sverige från att vara ett bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle. I mitten av 1800-talet var ungefär 90 % av befolkningen i Sverige bosatt på landsbygden och försörjde sig av jordbruk. Många levde i fattigdom, utan större möjlighet att kunna påverka sin situation. Fortfarande lärde sig barnen det de behövde kunna i livet till stor del av sina föräldrar, och av den anledningen var det svårt att förändra sin tillvaro. ”Skomakare bliv vid din läst”, är ett uttryck som passar denna tid – det man fötts till, skulle man förbli.

Carl Magnus Mentzer föddes på 1840-talet. Hans mamma var ogifta Anna Elisabet Brandt och hans pappa var fästningsfången Christian Magnus Mentzer. Genom arkivmaterialet kan man få veta mer om familjens bakgrund. Man kan till exempel se att Carl Magnus dömdes till fängelse för första gången när han var nitton år. Efter det satt han sammanlagt sex år i fängelse. Han dog i Malmö fängelse när han var tjugofem. Nu förvaras hans skelett på Historiska museet i Lund.

Varför hamnade Carl Magnus i fängelse och varför är hans skelett på museum?
Ta del av Carl Magnus liv genom att läsa dokumenten och lösa uppgifterna!

Länk till centralt innehåll

Vem har rätt

Romer och resande  

 

I fängelse  

 

Liv och död