Livet och arbetet på Frösö sjukhus

Sara Grut, Riksarkivet i Östersund, berättar om hur vardgen såg ut på Frösö sjukhus.

År 1915 öppnade Östersunds hospital, senare Frösö sjukhus, och en ny era i länets historia var inledd. Personer som tidigare vårdats hemma eller av socknen skickades i stället till den stora statliga anläggningen på Frösön. Varför byggdes så många stora institutioner under den här tiden? Hur var livet och arbetet organiserat under de första decennierna av sjukhusets historia?

Kostnadsfritt. Ingen föranmälan.

Carl Johan Jonassons arkiv, Riksarkivet i Östersund 

Bild: Carl Johan Jonassons arkiv, Riksarkivet i Östersund

 

Du kan följa föreläsningarna på plats i Rentzhogsalen på Jamtli, digitalt hemifrån eller via lokala mötesplatser.
Länk till föredraget samt mer information om föredragsserien hittar du här.


Föredraget ingår i serien "After work" som sker i samarbete med Jamtli (Jämtlands läns museum) och Föreningsarkivet i Jämtlands län.

Tid och plats
Tors 18 apr 2024

Kl: 13:00

Digitalt


Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Riksarkivet i Östersund, Jamtli och Föreningsarkivet i Jämtlands län
Se alla arrangemang