Den botaniska utforskningen av Grekland

Onsdagscafé med professor em. Arne Strid som arbetat med grekisk flora i nästan 60 år.

Botaniken liksom andra naturvetenskaper har sina rötter i det gamla Grekland. Den grekiska floran hör till de rikaste i Europa med nästan 6 000 arter av kärlväxter (3–4 gånger så många som i Sverige). I modern tid började den botaniska utforskningen med en expedition av Oxfordprofessorn John Sibthorp 1786–87. 1957/58 påbörjade en grupp lundabotanister ett botaniskt fältarbete på de egeiska öarna med syftet att studera evolution och artbildning. Från 1973 byggdes en liknande forskargrupp upp i Köpenhamn, där man särskilt undersökte floran i de grekiska bergen.

Föredragshållaren professor em. Arne Strid har arbetat med grekisk flora i nästan 60 år och publicerat många böcker och artiklar, senast (2023) "Atlas of the Hellenic Flora". I föredraget ges en kort översikt över utvecklingen från Sibthorp till modern tid.

Kaffe med dopp serveras från kl. 14.30.
Begränsat antal platser. Biljetter hämtas i Arkivcentrum Syds reception samma dag.

Se mer information här: https://arkivcentrumsyd.se

Tid och plats
Ons 28 feb 2024

Kl: 15:00

Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Riksarkivet Lund
Se alla arrangemang