Hissmofors – bygden med det finaste föreningshuset?

Eva Eklund berättar om huset, människorna och verksamheten.

Folketshusrörelsen kom hit från Centraleuropa och benämningen är en direkt översättning från franskans Maison de peuple. I Hissmofors stod Folkets hus färdigt 1923. Under 100 år har det fungerat som ett gemensamt vardagsrum: Tusen och åter tusen människor har kommit till huset för att träffa vänner, fika och kanske se på bio. Fastigheten har genom åren stundtals hotats av rivning, men räddats, och spelar fortfarande en viktig roll i bygden.

 

Hissmofors föreningshus 

Du kan följa föreläsningarna på plats i Rentzhogsalen på Jamtli, digitalt hemifrån eller via lokala mötesplatser. Se länk här

Föredraget ingår i serien "After work" som sker i samarbete med Jamtli (Jämtlands läns museum) och Föreningsarkivet i Jämtlands län.

Tid och plats
Tors 23 nov 2023

Kl: 13:00

Digitalt


Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Riksarkivet i Östersund, Jamtli (Jämtlands läns museum) och Föreningsarkivet i Jämtlands län
Se alla arrangemang