Till sökformuläret för RA-MS

Riksarkivets föreskrifter om bevarande hos Valmyndigheten

Nummer / Serie
2020:28 / RA-MS
Grundförfattning
2020:28
Status
Giltig
Ladda hem
Myndighet
Valmyndigheten
Riksarkivets diarienummer
231-2020/7799
Handlingar
Uppgifter om kandidater i allmänna val och i val till sametinget
Bemyndigande
3 § förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Anmärkningar
Beslutsdatum
2020-06-25
Dag för ikraftträdande
2020-08-01
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Arkivbildare
Valmyndigheten, Riksskatteverket
Övriga dokument

Till sökformuläret för RA-MS

I Riksarkivets myndighetsspecifika föreskriftsserie finns föreskrifter och förvaltningsbeslut om arkivhantering såsom gallring, bevarande, återlämnande, införlivande, utlån men även om undantag från vissa av de generella föreskrifterna (RA-FS).

För vilka gäller föreskrifterna?

De myndighetsspecifika föreskrifterna (RA-MS) gäller oftast för en specifik statlig myndighet eller organisation som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt. I en del fall kan de dock omfatta ett flertal specifika myndigheter eller enskilda organisationer. I en del fall kan de dock omfatta flera myndigheter eller enskilda organisationer.

Vad kan sökas fram i databasen?

Databasen innehåller samtliga aktuella och giltiga myndighetsspecifika föreskrifter och förvaltningsbeslut (RA-MS) men det går även att söka på upphävda föreskrifter och inaktuella beslut.

Databasen innehåller även Riksarkivets gallringsbeslut som var motsvarigheten till föreskriftsserien RA-MS under perioden 1962–1991-06-30. Du kan även söka fram Krigsarkivets föreskrifter och förvaltningsbeslut (KrA-MS) som utfärdades mellan 1993-01-01–1995-06-30, innan man blev en del av Riksarkivet.

Läs mer om RA-MS