Till sökformuläret för RA-MS

Riksarkivets föreskrifter om bevarande hos Valmyndigheten

Nummer / Serie
2020:28 / RA-MS
Grundförfattning
2020:28
Status
Giltig
Ladda hem
Myndighet
Valmyndigheten
Riksarkivets diarienummer
231-2020/7799
Handlingar
Uppgifter om kandidater i allmänna val och i val till sametinget
Bemyndigande
3 § förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Anmärkningar
Beslutsdatum
2020-06-25
Dag för ikraftträdande
2020-08-01
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Arkivbildare
Valmyndigheten, Riksskatteverket
Övriga dokument

Till sökformuläret för RA-MS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna. 

I Riksarkivets myndighetsspecifika föreskriftsserie finns föreskrifter och förvaltningsbeslut om arkivhantering såsom gallring, bevarande, återlämnande, införlivande, utlån men även om undantag från vissa av de generella föreskrifterna (RA-FS). 

De myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) gäller oftast för en specifik statlig myndighet eller organisation som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt. I en del fall kan de dock omfatta ett flertal specifika myndigheter eller enskilda organisationer.

Föreskrifter om gallring och/eller återlämnande hos universitet och högskolor respektive domstolar finns även utgivna i Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS).

Databasen innehåller samtliga aktuella och giltiga myndighetsspecifika föreskrifter och förvaltningsbeslut (RA-MS) men det går även att söka på upphävda föreskrifter och inaktuella beslut. Databasen innehåller även Riksarkivets gallringsbeslut från tidsperioden 1962 -- 1991-06-30 samt Krigsarkivets föreskrifter och förvaltningsbeslut (KrA-MS) som utfärdades mellan 1993-01-01 -- 1995-06-30, innan man blev en del av Riksarkivet.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) är tillförordnande chefsjuristen Désirée Veschetti.

Läs mer om RA-MS