Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data 

2024-06-26

Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda ner i sin helhet.

Läs mer och ladda ner på https://riksarkivet.se/psidata/rosenbergs-geografiska-lexikon

Med sina nästan 70 000 artiklar om platser i 1870-talets Sverige är det väldigt användbart för historisk forskning, inte minst när det kommer till släkt- och hembygdsforskning. Där finns information om byar, gårdar, socknar, städer, län, landskap, sjöar, vattendrag, härader, stift, orternas och gårdarnas dåtida namn, storlek och taxeringsvärde, när marknaderna hölls, om industrier, skjutshåll, militära boställen, telegraf, järnvägs- tull- och poststationer.

Om du vill söka direkt i ”Rosenberg” gör du det på Riksarkivets webbplats https://sok.riksarkivet.se/rosenberg

Källa är Carl Martin Rosenbergs "Geografiskt-Statistiskt handlexikon öfver Sverige" från 1882–83.


 

Visa alla nyheter