Filtrera information

 
Antal träffar: 297

Sökresultat

2022-11-28  

Upphävda och ändrade generella föreskrifter från Riksarkivet

De generella föreskrifterna RA-FS 2021:6 om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar av generisk karaktär samt RA-FS 2021:7 om gallring av handlingar inom stödverksamheter som trädde i kraft förra året har uppdaterats. Föreskrifterna RA-FS 2000:1 om gallring av vissa handlingar inom EU-samarbetet upphör samtidigt att gälla.2022-11-18  

Vapen till nya Utbetalningsmyndigheten

I dag har beslut tagits om det vapen som ska symbolisera Utbetalningsmyndigheten.


2022-11-14  

Sverige behöver stärka beredskapen för kulturarvet

Kulturarvets roll lyfts i MSB:s rapport ”Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans”. De offentliga arkiven är en del av kulturarvet, och en väsentlig del av landets informationsförsörjning.


2022-11-09  

Fira Arkivens (natt och) dag med Riksarkivet!

Välkommen att fira Arkivens dag på temat ”Myter och mysterier” med oss lördagen den 12 november! I år kan du även fira Arkivens natt i Östersund kvällen före, alltså den 11 november. Riksarkivet erbjuder aktiviteter på åtta orter och du är inbjuden. Kom också ihåg att Riksarkivet har flera digitala tjänster som du kan nå alla dagar.


2022-10-18   - Lund

Kommunarkivkonferens i Lund

Lunds stadsarkiv och Riksarkivet bjuder in till arkivkonferens torsdagen den 17 november på Kulturen i Lund.


2022-10-17  

Förlängd visningstid för fotoutställning om krigets Ukraina

Fotoutställningen med dokumentation från Kievs norra förorter kommer kunna ses på Riksarkivet i Stockholm året ut.


2022-10-13  

Ny myndighet får nytt vapen

I dag har beslut tagits om det vapen som ska symbolisera Myndigheten för totalförsvarsanalys.


2022-09-12  

Nya ämnen i Digitala forskarsalen

Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats har fått tre nya ämnesingångar: Judiskt, Statistiska undersökningar samt Hushåll och recept.


2022-09-02  

1930 års folkräkning uppdaterad

Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats med totalt 126 318 sökbara poster/personer fördelade i 62 församlingar i 11 län; Stockholms, Södermanlands, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Malmöhus, Hallands, Göteborg- och Bohus, Skaraborgs, Västmanlands och Jämtlands län.