Filtrera information

 
Antal träffar: 297

Sökresultat

2022-09-02  

Ställningstagande från de Nordiska arkivdagarna

Konferensen Nordiska arkivdagarna har pågått i två dagar i Stockholm. Över 500 arkivverksamma har träffats och lyssnat, lärt, diskuterat och återknutit kontakter efter pandemin. Mer än 100 talare har medverkat och delat med sig av sina kunskaper eller lett workshops för att skapa dialog.


2022-09-01  

Arkivverksamma samlade i Stockholm

I kunglig närvaro inleddes idag konferensen Nordiska arkivdagarna 2022, som har lockat över 500 deltagare.


2022-08-26  

Spadtag för nya arkivlokaler i Härnösand

Nu är första spadtaget inför bygget av nya stora arkivlokaler i Härnösand taget – ett samarbete mellan Riksarkivet, Skatteverket och Specialfastigheter.


2022-08-25  

Brandförsäkringar har avpublicerats

Specialsöket för Brandförsäkringar med tillhörande kartor har tagits bort från Riksarkivets söktjänst.


2022-08-22   - Stockholm

Riksarkivet uppmärksammar Ukrainas självständighetsdag med att visa Filip Orliks konstitution från 1710 i original

Med anledning av Ukrainas självständighetsdag den 24 augusti visar Riksarkivet i Stockholm en av Ukrainas viktigaste urkunder och bjuder också in till lördagsöppet med särskilda aktiviteter den 27 augusti.


2022-08-04   - Stockholm

Nordiska arkivdagar 2022 i Stockholm

Den 1-2 september genomförs Nordiska arkivdagar för 26:e gången.


2022-06-21  

Riksarkivets kundtjänst – begränsade öppettider

Riksarkivets kundtjänst ändrar sina öppettider under sommaren. Det innebär att kundtjänsten har begränsad möjlighet att hjälpa till i ärendefrågor och service som gäller vår söktjänst.


2022-06-17  

Ny bok om Svenska Ostindiska Companiet

För första gången finns nu en omfattande beskrivning av sjömän och landpersonal i Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) i bokform. I "Sjöfarare och Superkargörer. Människor i och omkring Svenska Ostindiska Compagnierna 1731–1813" presenterar LarsOlof Lööf 1 718 av de personer som gjorde handeln med Östasien möjlig.


2022-06-15 

Ny statsheraldiker i Riksarkivet

Riksarkivets nya statsheraldiker heter Davor Zovko.


2022-06-03  

Riksarkivets förslag om hur de framtida arkiven ska säkras

Riksarkivet pekar i en skrivelse till Kulturdepartementet på stora risker om inte samhällets informationsförsörjning anpassas till de förutsättningar som digitaliseringen av samhället och förvaltningen medför. Vi riskerar informationsförluster, onödiga kostnader, hot mot insyn, forskning och rättskipning och att vårt kulturarv utarmas.