Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1000 år 

2024-01-15

Sverige och Ukrainas vägar har korsats flera gånger genom historien. Genom bevarade föremål och dokument i museer och arkiv kan vi spåra kontakter och gemensamma erfarenheter. I februari öppnar en ny utställning där Riksarkivet är en av de medverkande institutionerna.

Logotyp med texten Crossroads: Sweden – Ukraine 1000 years

 

Utställningen, som i februari invigs på Armémuseum, tar sitt avstamp i arkeologiska fynd från vikingatiden och äktenskapet mellan Ingegerd Olofsdotter och Jaroslav I av Kiev. Den fortsätter sedan in i 1600- och 1700-talens politiska allianser, till exempel Karl XII:s allians med kosackledaren Mazepa i början av 1700-talet, via människorna i Gammalsvenskby och fram till dagens krigssituation.

Utställningen

I utställningen får du se unika föremål både från Sverige och från Ukraina – från vikingatiden till dagens krigszoner. Från en alliansring av guld och Ukrainas första konstitution, till vapen använda i nutid. Besökaren får svar på frågor om varför Sverige och Ukraina ingått allianser och varför det finns så många ukrainska föremål på svenska institutioner. Unika föremål och dokument, som bytt händer, klarat sig genom krig, konflikt och kampen om vem som skriver historien, presenteras här samlat.

Samarbete

Utställningen är ett samarbete mellan Riksarkivet, Statens Försvarshistoriska museer och National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Huvudfinansiär är Torsten Söderbergs Stiftelse. Denna nyhet finns tillgänglig på engelska och ukrainska på Armémuseums webbplats: https://armemuseum.se/utstallning/crossroads

Visa alla nyheter