Antal träffar: 12
29 feb 2024 

Riksarkivet med i nytt råd för skydd av kulturarv

Riksarkivet är en av de myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Beredskapsplanering och Riksarkivets roll inom totalförsvaret har med anledning av säkerhetsläget i omvärlden varit högt prioriterat de senaste åren.


27 feb 2024 

Remiss av nytt förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse

Riksarkivet har under en längre tid arbetat med att ta fram föreskrifter som ska ge personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv, det vill säga enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner, möjlighet att behandla personuppgifter i arkiv som är av allmänt intresse. Ett nytt förslag till föreskrifter har nu skickats ut på remiss.