Lämna synpunkter på ny FGS-tillämpning 

2024-02-09

Ett förslag till en tillämpning av FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) för överlämnanden till Riksarkivet är framtaget och öppet för synpunkter.

Synpunkter och kommentarer på förslaget kan lämnas till och med den 5 april 2024. FGS står för förvaltningsgemensamma specifikationer.

Läs mer på Riksarkivets sidor om FGS

Visa hela nyhetsarkivet