Har din myndighet drabbats av IT-attacken i januari?  

2024-02-01

Om din myndighet har drabbats av ransomware-attacken mot Tietoevry och förlorat allmänna handlingar i era it-system vill Riksarkivet gärna få information om det.

När myndigheter utreder vilka skador som kan ha skett vid incidenten är det viktigt att även arkiv- och informationshanteringsfrågorna ingår. Om det till exempel inte går att återställa information har en gallring skett och det ska dokumenteras i arkivredovisningen; i arkivbeskrivningen och arkivförteckningen. Exempel på vad som behöver framgå är vilka handlingar som förlorats, vilka system och processer som påverkades, tidpunkt för incidenten och en kort beskrivning av incidenten.

Om din myndighet har drabbats under attacken mot Tietoevry önskar Riksarkivet att detta anmäls till oss så att vi får en samlad bild av det inträffade och kan analysera behovet av åtgärder. Det finns dock inte något krav på att anmäla det inträffade till Riksarkivet. Anmälan kan skickas till registrator@riksarkivet.se.

Kontakt
Hans Flodström

Visa hela nyhetsarkivet