Justerad föreskrift från Riksarkivet 

2024-01-26

Riksarkivet har justerat föreskrifterna som rör gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter.

Ändringen innebär att 3 kap. 1 § utgår. Anledningen är att upplysningsparagrafen formulerats på ett sätt som kan leda till missförstånd kring hur RA-FS 2021:6 får tillämpas.

RA-FS 2023:2 finns att läsa här https://riksarkivet.se/rafs

Visa hela nyhetsarkivet