Nytt innehåll i Möt källorna 

2024-01-19

Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdaterats med nytt innehåll. Målgruppen för sidorna är framför allt elever i högstadiet och gymnasiet och där presenteras unika källor till den svenska historien, direkt ur våra arkiv.

I läroplanerna för ämnet historia för både gymnasiet och högstadiet finns "historiebruk" och "hur historia används" med som centrala delar. Eleverna ska kunna förstå hur historia kan användas för att påverka samhället och skapa olika identiteter. I december 2022 publicerades den första ingången under rubriken "Skapa historia" och nyligen publicerades den andra ingången, som handlar om Nomadskolan.

Skapa historia

Hur skriver man historia? Hur kan historien anpassas beroende på vilka källor du använder och vilka perspektiv du har när du tolkar källorna? Vems historia berättas? Detta är grunden för Möt källornas nyaste tillägg och eleverna får fundera utifrån detta genom två teman: Ådalen 1931 och Nomadskolan.

Demonstrationståg. Svartvitt.
Ådalen 1931. Foto ur arkivet efter Landsfogden i Västernorrlands län, volym E V a:5.

Övningarna är upplagda så att eleverna får en kortfattad bakgrundsinformation som sätter in händelsen eller temat i en historisk kontext, sedan presenteras ett antal dokument från så många perspektiv vi kan få fram. Vi försöker blanda textdokument med fotografier och där det behövs tillhandahåller vi avskrifter av texterna.

För att inte eleverna ska fastna i för många obekanta ord och begrepp finns en lista med ordförklaringar som kommer efter dokumenten och det hela avslutas med ett antal frågor. Syftet med frågorna är att eleverna ska fundera över hur temat eller händelsen kan beskrivas på olika sätt genom de val och tolkningar som görs – hur historia skapas helt enkelt.

Temaingång Sverige under andra världskriget

Världskrigen är en tidsperiod som tar stor plats i historieundervisningen i både gymnasiet och högstadiet och det finns flera temaingången kring perioden. Ett nytt tillskott är ett övningsmaterial där historien om judeförföljelsen, om vita bussarnas räddningsexpeditioner och om flykting­mottagandet i Sverige blir belyst genom berättelsen om Vilma som var just en av dessa flyktingar.

Gå gärna in på vår webb och ta del av materialet: https://riksarkivet.se/motkallorna

Dokument med både handskriven och tryckta tecken. Rött och svart.
Vilmas utresekort från hennes personakt i Utlänningskommissionens arkiv.

Visa hela nyhetsarkivet