I juni 1937 reste 22-åriga Greta Grafström, från Göteborg, till Paris för att studera franska och gå en kurs vid en tillskärarakademi. I augusti samma år träffade hon på en man, som åtminstone tillfälligt skulle förändra livet för både henne och hennes föräldrar. Hon skriver senare till en väninna i Sverige att han är vacker, sympatisk och även verkar vara mycket rik. De är förälskade, förlovade sig efter bara en vecka och planerar att gifta sig. Hon ber väninnan om hjälp att skaffa fram ett födelseintyg från pastorsexpeditionen i Johanneberg och hon skriver även att hon inte vågar berätta om giftermålet för sin mamma utan tänker vänta tills efteråt. Hon har dessutom tagit tjänst som sällskapsdam hos en förmögen äldre dam som visar sig vara mamman till hennes fästman.

I oktober fick hennes föräldrar ändå reda på planerna och blev såklart både upprörda och oroliga. De kontaktade då både polisen i Göteborg och generalkonsuln i Paris för att få hjälp med att leta reda på Greta, stoppa giftermålet och få henne att återvända hem. Den 12 oktober får konsulatet i Paris ett telegram från polisen i Göteborg, där det bland annat står att makarna Grafström begär en efterspaning av sin dotter som de befarar har utsatts för äktenskapssvindel.

Telegram Beskickningsarkiv Paris 1901-1997 F1i 13
Telegram från Polisen i Göteborg till Svenska legationen i Paris.

Konsulatet tog hjälp av polisen i Frankrike och några dagar senare reste hennes pappa, Gustaf Grafström, ner till Paris för att hämta hem sin dotter. Den 20 oktober skickade han ett brev till konsulatet där han uttrycker sin tacksamhet för all hjälp de har fått och berättar att Greta kommit hem till Göteborg igen. Han skriver även att: "I övrigt ångrar hon mycket sin obetänksamhet och sörjer över de svårigheter hon ofrivilligt vållat sina föräldrar och andra. Hon låter oss hädanefter ordna för henne efter vad vi anse bäst vara och har lovat helt följa våra direktiv".

Vad som hände efter Gretas äventyr i Paris och om hon följde sina föräldrars råd i framtiden förtäljer inte denna historia.

Maskinskrivet brev, sidan ett av Gustaf Grafströms tackbrev till konsulatet

Maskinskrivet brev, sidan två av Gustaf Grafströms tackbrev till konsulatet
Pappans tackbrev till konsulatet.

Källa: Beskickningsarkiv Paris 1901–1997, F1i:13.

Visa alla månadens dokument