I månadens dokument ska vi gå 82 år tillbaka i arkiven och bekanta oss med en man vid namn Alf Konrad Rökke. Vid den här tiden rasar andra världskriget och Norge är ockuperat av Tyskland. Alf Konrad har stridit för Norge i Narvik och nu vill tyskarna straffa honom. När Alf Konrad får veta tyskarnas planer bestämmer han sig för att fly till Sverige.

Frostvikens landsfiskal-Flyktingliggare 1942 

Den 16 mars 1942 tar sig Alf Konrad Rökke över gränsen till Sverige. Flyktingliggaren vi ser här finns i Frostvikens Landsfiskals Distrikts Arkiv 1941- 1945, volym: DX:1.

 

Frostvikens landsfiskal-flyktingärende 

I samma arkiv, i volymen Flyktingärenden F VIII:2, finns den här redogörelsen för Alf Konrads flykt. Texten lyder:

 

"Den 16 mars 1942.

Norske flyktingen Alf Konrad Rökke, född den 4/7 1917 i Röra samt hemmahörande

där. Föräldrar: Järnvägsarbetare Anton Rökke,  modern: Marie Rökke, född Ferstad.

Har gått i folkskola och kan läsa och skriva.

Vistades i hemmet tills vid femton års ålder. Arbetade på en bondgård i

Röra hos en hemmansägare Tryggve Sahlberg. Stannade där tills han var 18 år

gammal. Arbetade därefter under ett års tid vid en kvarn i Nittedal. Började

vid 20 års ålder vid järnvägen. Fullgjorde värnplikten vid Steinkjer en sommar 1938.

Var med i kriget i Narvik – låg på sjukhus cirka tre månader för en skada i ena

skuldran. Vid jultiden reste han. I Steinkjer uppsökte han järnvägskontoret

där han erhöll upplysning, att han skulle få 4 månaders koncentrationsläger,

innan han skulle få börja arbeta.

Onsdagen den 11 reste han med järnväg till Namsskogans station.

Därifrån på skidor till Stenfjället. Vid sex-

tiden på eftermiddagen kom han till en fjällstuga. Han hade förfrusit ansiktet. Där

kvarstannade han på grund av hårt väder till den 15 mars 1942. Åkte skidor den

4 ½ mil långa vägen över Gjersvik / här erhöll han mat/ över Limingen till

Jormlien, dit han ankom klockan 19.

Innehar 850 kr. i norska penningar."

 

Under andra världskriget kom ca 60 tusen norska flyktingar till Sverige. Av dessa kom ungefär en tredjedel via Jämtland.

Visa alla månadens dokument