I en dom i Svea hovrätt den 3 november 1857 dömdes dagkarlen Anders Andersson i Busktorp till döden genom halshuggning för att ha giftmördat sin namne kolaren Anders Andersson i Röjningen. Datum för avrättningen bestämdes till den 12 januari 1858. 

Nu stod Kopparbergs läns landskansli inför ett problem: Det fanns nämligen ingen skarprättare i länet som kunde verkställa halshuggningen. 

I korrespondensserier i Kopparbergs landskanslis arkiv kan vi följa jakten på en skarprättare för uppdraget.

4 december 1857
Landskansliet i Falun hör sig för med sin motsvarighet i Västerås huruvida ”skarprättaren Frumeri fortfarande är bosatt i Westerås och kan anses tjenlig att updragas updragets verkställande”. Erik Frumeri var antagen som gemensam skarprättare för båda länen, men hans insatser vid en tidigare avrättning hade ifrågasatts och varit föremål för utredning.  
13 december 1857
Västerås svarar att de ”drager i betänkande att meddela Frumeri det vitsord, att han är tjenlig att någon dödsdom verkställa”. De anser alltså inte att han är lämplig för uppdraget.

Ett brev Klicka på bilden för förstoring
17 december 1857 

Falun gör ett nytt försök. Den här gången skickar de en ”Reqvisition af Skarprättare” till landskansliet i Stockholm.

Bild föreställande Reqvisition af Skarprättare Klicka på bilden för förstoring.

31 december 1857
När Stockholm efter två veckor inte har svarat skickar Falun en likalydande rekvisition till Gävle landskansli.

3 januari 1858

När svar inkommer från Stockholm är det i form av en nymodig TELEGRAF-DEPESCH: Fånggevaldigern J. F. Hjort har anmält sig ”willig att werkställa halshuggningen i fråga [och] afwaktar swar härom”.
 

Ett telegram Klicka på bilden för förstoring

4 januari 1858
Falun svarar Stockholm att Hjorts tjänster inte längre behövs vid avrättningen, då en ”inom Gefleborgs Län anstäld Skarprättare är oförhindrad att werkställa den”.

13 januari 1858
Dagen efter avrättningen inkommer två skrivelser i ärendet till landskansliet i Falun. Västerbergslags fögderi vill ”ödmjukast inberätta” att dödsdomen ”blifvit behörigen verkstäldt”. Landskansliet i Gävle sänder bevis om att Skarprättaren Anders Lund i Bollnäs var den som kallades till tjänstgöring.

Ett brev Klicka på bilden för förstoring

I död- och begravningsboken för Malingsbo församling finns antecknat att dagkarlen Anders Andersson i Busktorp halshöggs den 12 januari 1858 på avrättningsplatsen vid Söderbärkes gräns mot Norrbärke.

Utdrag ur dödbok Klicka på bilden för förstoring.

Visa alla månadens dokument