Kyrkoarkiven innehåller ofta ritningar till prästgårdar, oftast boningshusen men ibland även ekonomibyggnader. Dessa senare brukar normalt bara finnas från 1900-talet, men några exempel från slutet av 1800-talet finns också. Ett exempel som är litet äldre ses här. Det är en halv ritning till ladugård vid Venjans prästgård. Ritningen är upprättad av en byggmästare från Rättvik, Anders Jonsson och daterad den 11 maj 1856. Det som är kvar av ritningen är ena långsidesfasaden och beskrivningen. Förmodligen har andra halvan av ritningen omfattat en kortsidesfasad och en planritning.

En ritning Klicka på bilden för förstoring

Det som gör ritningen intressant är dels att en ritning från den tiden av en lokal byggmästare finns bevarad, dels var den hittades. Den här ritningen ingår inte i kyrkoarkivet, utan återfinns i ett av landsarkivets många gårdsarkiv från Venjan, närmare bestämt Hansgårdens arkiv.

Hur, när och varför ritningen hamnat i gårdsarkivet kommer vi med all sannolikhet aldrig att få veta. Väl där har den delats, alternativt fallit isär i gamla veck och baksidan återanvänts som anteckningspapper. Man kan lägga märke till de två bevarade delarnas olika grad av smutsighet.

En baksida till en ritning med anteckningar i blyerts Klicka på bilden för förstoring

Vad än ritningens historia kan ha innehållit är det en välgjord ritning som mycket bra illustrerar att det man söker i arkiven ibland hittas på ett helt annat ställe, i ett helt annat arkiv än där man först sökte. Det är en av tjusningarna med arkiv!

 

Månadens dokument februari 2020
Hansgården/B 1/0001:00001

Visa alla månadens dokument