Den 18 januari 1912 förliste skonerten Advena utanför ögruppen Out Skerries öster om Shetlandsöarna. Det var full storm och fartyget krossades mot klipporna. Samtliga sju besättningsmän föll i vattnet. Två av dem överlevde. Fem dog.

Fiskare från Out Skerries lyckades bärga tre av de avlidna. De identifierades av de överlevande och begravdes i en namnlös grav på Out Skerries kyrkogård. Händelsen återberättas fortfarande bland öborna på Out Skerries men med tiden har kunskapen om vilka sjömännen i graven var gått förlorad. Namnen glömdes bort.

 

I Utrikesdepartementets arkiv finns rapporter från Svenska generalkonsulatet i London som berättar om vilka de begravda männen var. I den namnlösa graven ligger styrman Axel Johansson, 52 år, från Kalmar, jungman Karl Olsson, 21 år, från Karlskrona och lättmatrosen Hans Rasmussen, 20 år, från Odense, Danmark.

Arkiv: Utrikesdepartementet 1902 års dossierplan, vol. 3335

Visa alla månadens dokument