I många myndigheter och organisationers arkiv hittar man, redovisade under huvudavdelning Ö, Övriga handlingar, ofta arkivmaterial som inte har med myndighetens, etc. egentliga uppdrag att göra.

I arkivet efter Polisen i Uppsala, - 1964, hittar man bl.a. ett album, volymsignum Ö II:3, som innehåller fotografier från personalsociala aktiviteter och dylikt, från tiden efter andra världskriget till någon gång andra halvan av 1950-talet.

Ett gäng herrar utklädda i vikingahjälmar 

Förutom bilder från uppvaktningar, avtackningar, Lucia-firanden och liknande, finns där bilder från julfester - ofta med ett särskilt teman.

De här publicerade bilderna är tagna vid ”Midvinterblotet” 1951. Att man hade trevligt torde framgå av bilderna.
En herre utklädd till dam

Visa alla månadens dokument