Matthäus Merian den yngre (1621-1687) var en schweizisk-tysk kopparstickare och målare. Han anlitades som hovmålare av Carl Gustaf Wrangel 1647 och var därefter under nära trettio års tid en av Wrangels viktigaste kontaktmän inom det europeiska kulturlivet. Flera av hans verk finns bevarade på Skoklosters slott, bland andra porträtten på Hans Christoff Königsmarck och Carl Gustaf Wrangels hustru Anna Margareta von Haugwitz.

Hösten 1651 tillbringade Matthäus Merian på Wrangels slott i Wolgast i Pommern, där han var sysselsatt med porträttmålning. Vistelsen i Wolgast är känd genom hans brev därifrån till vännen Erik Jönsson, senare adlad Dahlberg (1625-1703). Merian och Jönsson hade träffats i Frankfurt under 1650-talets början och utvecklat en varm vänskap. Ett par av breven till vännen Jönsson har Merian dekorerat med teckningar av dryckeskärl. Det ligger nära till hands att tänka sig att de båda unga herrarna åtskilliga gånger setts över ett stop Rostocher Bier eller annat öl, rökandes kritpipa i stearinljusets sken. Bilden är från Erik Dahlbergs samling, E 3481, brev från Matthäus Merian d.y. till Erik Jönsson (Dahlberg), 27 september 1651.


Lena Ånimmer

Visa alla månadens dokument