Vattholma bruk och Salsta gård

Vattholma bruks arkiv täcker åren 1703-1939. Det har funnits järnbruk vid Vattholma ända sedan 1300-talet. Det var tidigare ett kronobruk men från 1600-talet ägdes det av släkte Bielke på Salsta. Ägarskapet övergick år 1751 till släkten Brahe. 1873 bildades Vattholma bruks aktiebolag av Salsta och Vattholma. Bolaget upplöstes 1904, järn¬framställningen lades ner 1905 och den sista verk¬samheten vid bruket såldes 1939, då arkivet upphör. Salsta, som då ägdes av släkten von Essen, såldes till Domänverket 1976.

 

Till Salsta gård hörde ett stort antal torp, vilka för¬tecknades av lantmätaren Olof Gerdes (1711-1786) år 1750. Förteckningen består av 20 sidor där 43 torp mycket detaljrikt beskrivs i bild och text. Förutom kartbilderna finns förteckningar på hur mycket utsäde och hö varje avritad åker och äng förväntas ge i avkastning.

 


Källa: Vattholma bruksarkiv
Kartor och ritningar
J:0001:00001-00022
Originalet är 58X37 cm och inbundet

Titelsida:
Afritningar utaf alle de torp, hvilke höra under Salsta gård, belägen uti Upsala län, Norunda härad och Tensta socken. Författade år 1750 af Olof Gerdes

Visa alla månadens dokument