Lantbruksmöten för hela landet hölls någorlunda regelbundet med början 1846. Tanken var att främja lantbrukets utveckling genom att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Det var främst de stora jordägarna som hade möjlighet att delta i mötena på riksnivå medan småjordbrukare hade lättare att vara med på de av hushållningssällskapen organiserade distriktssammankomsterna.

 

Ett viktigt inslag på lantbruksmötena var utställningar; man ställde ut såväl djur som jordbruksprodukter och redskap. I slutet av 1800- och början av 1900-talet var det vanligt att man även höll industriutställningar i anslutning till de riksomfattande lantbruksmötena.

 kor

I arkivet för Södermanlands läns hushållningssällskap finns ett fotoalbum med djurfotografier av hästar, kor, tjurar, kvigor, grisar och får, som inte bara blivit utställda utan också prisbelönta vid de riksomfattande lantbruksmötena i Gävle 1901, Norrköping 1906 och Örebro 1911.kor

 

Här syns ett urval fotografier av tjurar, kor och kvigor ur albumet. Man kan notera att ägaren inte sällan hade ett adligt namn och att man alltid får veta vad tjurarna heter medan kor och kvigor, särskilt om de är flera på fotot, många gånger hålls anonyma.

 kor

kokor och tjurar

tjur 

tjur 

Södermanlands läns hushållningssällskap vol. K 1:7

Visa alla månadens dokument