Folkskoleseminariet i Uppsala startade 1843 som statlig utbildningsanstalt för folkskollärare. Lokaler hade man länge i Dekanhuset, som närmast dessförinnan hade härbärgerat högre allmänna läroverket. Seminariet växte så småningom ur ina lokaler och behövde bygga nytt. Ute i det område som kallas Enhagen fanns mark som alltsedan medeltid varit i Uppsala domkyrkas ägo. Där hade domkyrkan länge ett tegelbruk och senare disponerade domkyrkosysslomannen området för sin försörjning. Arkitekten Axel Lindegren anlitades att rita byggnaderna. Förutom den stora skolbyggnaden i tegel, uppfördes också två bostadshus i trä: ett för rektor och ett för vaktmästare. Alla byggnader uppfördes i nationalromantisk stil och invigdes 1917. Runt seminariet anlades en större park. Denna skulle inte bara vara förskönande och avkopplande, utan framför allt användas i undervisningen. I utbildningen ingick trädgårdsutbildning. Alla skolor hade en trädgård, där dels lärarna hade egen köksträdgård, dels bedrevs trädgårdsutbildning för skolbarnen. Seminariets park omfattade också en idrottsplan. I Folkskoleseminariets arkiv hittar man bland mycket annat denna plan från 1911 över ett inte genomfört förslag till parkens utformning. Intressant på denna karta är att man markerat ett parti av Fyrisåns strand där man föreslår strandrätt för seminariet.

En ritning över en parkKlicka på bilden för förstoring

I våra dagar har platsen blivit föremål för mycken uppmärksamhet och diskussion beroende på planer för bostadsbyggande i parken. De storskaliga byggnadsplanerna har stoppats, däremot är det i skrivande stund oklart om det går att bygga något alls.

 

Månadens dokument april 2019
Folkskoleseminariet i Uppsala, G III a:2

Visa alla månadens dokument