• Valtionarkisto on Kulttuuriministeriön alainen viranomainen.
  • Toimintaa ohjataan hallituksen asetuksella ja valtiopäivien myöntämillä määrärahoilla.
  • Organisaation johdossa on Valtionarkistonhoitaja ja kuuden henkilön valvontaneuvosto.
  • Perusluonteista Valtionarkiston toiminnalle on suuren yleisön oikeus saada käyttöönsä julkisia asiakirjoja.
  • Hoidamme etupäässä valtiollisia arkistoja, mutta myös yksityisyritysten, järjestöjen ja yksityisihmisten arkistoja.
  • Arkistojen tulee olla suuren yleisön käytettävissä, ja niitä tulee vaalia. Materiaali digitoidaan myös tietyssä määrin.
Ansvarig för sidan/kontakt