Visselblåsarfunktionen är en del i vårt arbete för att få kunskap om och förebygga korruption och oegentligheter.

Om du misstänker allvarliga oegentligheter inom Riksarkivet kan du anmäla det här.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen kan användas av såväl allmänheten och andra utomstående personer som av Riksarkivets medarbetare.

Vad kan du anmäla?

Det är enbart allvarliga oegentligheter som typiskt sett är av ett allmänintresse som kan anmälas. Det kan vara ekonomisk brottslighet som korruption och mutor eller att en person i Riksarkivet har missbrukat sin ställning. Det kan även handla om enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du istället välkommen att kontakta Riksarkivet kundtjänst.

Kan man vara anonym?

Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan. Om du vill ange en e-postadress, men fortfarande vara anonym, kan du skapa en e-postadress som inte kan kopplas till dig.

Riksarkivet är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av Riksarkivets Visselblåsarfunktion som utreder anmälan. Funktionen bedömer hur ärendet ska hanteras, exempelvis om anmälan ska hanteras inom myndigheten, leda till en polisanmälan eller om ärendet ska läggas ner.

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din anmälan.

Behandling av personuppgifter

Så här gör du en anmälan

Du kan:

  • skicka ett e-postmeddelande,
  • skriva ett brev,
  • be om ett fysiskt möte eller
  • ringa till vår funktionsansvarig för visselblåsarfunktionen. Ring i sådana fall växeln och be att få tala med visselblåsarfunktionen.

E-postadress: visselblasarfunktionen@riksarkivet.se

Postadress: Riksarkivet, Box 7223, 187 13 Täby

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jens Västberg