Filtrera information
Antal träffar: 296

Sökresultat

Datum
Remissvar
2002-11-07

Departementspromemorian Sekretess för fotografier i offentliga register m.m. (Ds 2002:48)

Riksarkivet begränsar sitt svar till frågan om fotografier. Ert dnr Ju2002/6017/L6

remissvar-02-11-07.pdf


2002-10-29

Yttrande över betänkandet (SOU 2001:96) En rättvisare värld utan fattigdom

samt departementspromemorian (Ds 2002:36) Afrika i förändring Ert dnr UD2002/473/GU

remissvar-02-10-29.pdf


2002-09-13

Polisdatautredningens betänkande (SOU 2001:92)

Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Ju2001/8624/PÅ

remissvar-02-09-13.pdf


2002-08-27

Remiss av rapport och förslag från rådet för Öppna Sverige Ds 2002:27

Öppna Sverige – för en öppen offentlig förvaltning Ert dnr Ju 2002/4743/F

remissvar-02-08-27-ds.pdf


2002-08-27

Remiss - Betänkandet (SOU 2002:27) Mål i mun

Förslag till handlingsprogram för Svenska språket Ert dnr Ku2002/888/Ko

remissvar-02-08-27-sou.pdf


2002-04-19

Domstolsutredningens slutbetänkande (SOU 2001:100)

Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar - En rättslig översyn Ju2002/586/DOM

remissvar-02-04-19.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander