FGS-Databas

Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram FGS för databaser. Bakgrunden till framtagningen är ett identifierat behov i den offentliga förvaltningen. I projektgruppen ingår Riksarkivets BDI-avdelning, Sydarkivera och Statens Servicecenter. Projektet tar fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2 (relationsdatabaser) baserad på SIARD.

Projektet tar också fram förslag på en anpassad FGS för arkivleveranser.

Efter remissbehandling av förslag för Alternativ 1 föreligger nu remissammanställningar:

  1. Remissammanställning FGS Databas
  2. Remissammanställning Anpassning av FGS Databas för arkivleveranser

Ursprungliga remisser