Ny vägledning för fotografiskt material 

2020-09-09

För den som har frågor kring hantering av fotografiskt material finns nu en vägledning från Riksarkivet, som omfattar både analogt och digitalt material. Den är avsedd som ett hjälpmedel för identifiering och grundläggande bevarande av fotografier.

Illustration för vägledningen Hantering av fotografiskt material 

Det är viktigt att kunna identi­fiera fotografier teknikmässigt och därmed dess tidsmässiga pla­cering, både för fotografiet som arkivhandling och för dess långsiktiga bevarande. Sedan fotografiets tillkomst under början av 1800-talet har det förekom­mit ett trettiotal kommersiellt framgångsrika tekniker. Vägledningen tar upp fotografiska processer, som i första hand kan vara vanligt förekommande i svenska arkiv.

Inledningsvis ges en historisk återblick om fotografiets födelse som följs av uppgifter om det analoga fotografiets underlag – till exempel metall, glas, vaxduk och läder – likväl som det digitala fotografiets filformat – till exempel TIFF, JPEG och RAW.

Vägledningen tar även upp frågor kring hantering och förvaring samt vad man bör tänka på om olyckan är framme.

Reglering av fotografiskt material

Riksarkivets författningssamling innehåller ingen föreskrift som enbart reglerar fotografiska material, men tre föreskrifter innehåller regler kring fotografier. Dessa är:

Läs vägledningen

För mer information:

Peter Sivervall, chef för avdelningen för informationshantering, tfn 010-476 73 02

Kontakt
Peter Sivervall

Visa alla nyheter