Frågor om och ur arkiven

Har du inte möjlighet att besöka oss, utan vill beställa kopior eller uppgifter? Använd gärna våra beställningsformulär.

Läsesalsexpeditionen Arninge samt Krigsarkivet

010-476 75 50 Vi svarar under läsesalens öppettider, utom under lunch 12.00-13.00.
lasesal.taby[at]riksarkivet.se.

Bokning

Visningar, studiebesök och kurser
Lisan Nissar Borg, sektionschef för publik verksamhet
010-476 75 89
lisan.nissarborg[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

010-476 70 00
registrator[at]riksarkivet.se
Se även Leverera statliga arkiv

Leveranser av enskilda arkiv

Jessica Andersson
010- 476 71 38
Jessica.andersson[at]riksarkivet.se

Ledning för enhet Arninge-Krigsarkivet

Jan Dahlström, enhetschef
010-476 75 93
jan.dahlstrom[at]riksarkivet.se

Bo Berg, sektionschef Krigsarkivets arkiv och bibliotek
010-476 75 94
bo.berg[at]riksarkivet.se

Ulf Jönson, sektionschef Arninge arkiv och samlingar
010-476 71 24
ulf.jonson[at]riksarkivet.se

Lisan Nissar Borg, sektionschef för publik verksamhet
010-476 75 89
lisan.nissarborg[at]riksarkivet.se

Bevarandeteknik och konservering

Johanna Fries-Markiewicz, enhetschef
010-476 72 52
johanna.fries-markiewicz[at]riksarkivet.se

Tillsynsenheten

Petra Dornbusch, enhetschef
010-476 72 96
petra.dornbusch[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Lisan Nissar Borg