Forskarexpeditionen

010-476 86 50 (endast för platsbokning)

Bokning

Visningar, studiebesök, kurser, film- och radio/tv-inspelningar
Thomas Stellrot
thomas.stellrot[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

riksarkivet[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

Thomas Stellrot
thomas.stellrot[at]riksarkivet.se

Ledning

Kristina Birgersson, chef för enheten Uppsala-Vadstena 010-476 87 81
kristina.birgersson[at]riksarkivet.se

Thomas Stellrot, sektionschef 
010-476 87 61
thomas.stellrot[at]riksarkivet.se

Registrator

riksarkivet[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Har du inte möjlighet att besöka oss, utan vill beställa kopior eller uppgifter? Använd gärna våra beställningsformulär. Uppgifter om vilka arkiv vi förvarar finns att söka i Nationell arkivdatabas-NAD

Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård