Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras i Landsarkivet i Härnösand.

Bokning

Visningar, studiebesök, kurser
Arkivarie Mona Bergman 010-476 81 13
mona.bergman[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

riksarkivet[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Leveranser av enskilda arkiv

Magnus Zetterström 010-476 80 42
magnus.zetterstrom[at]riksarkivet.se

Ledning för Landsarkivet i Härnösand

Enhetschef Annalena Olsson
annalena.olsson[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Om du har frågor om eller ur arkivhandlingar använd gärna våra beställningsformulär eller kontakta Riksarkivets gemensamma kundtjänst 010-476 70 00.
Uppgifter om vilka arkiv vi förvarar finns att söka i Nationell arkivdatabas-NAD

Läsesal

Om du behöver kontakta någon av läsesalarna i Härnösand kan du göra det på telefon via Riksarkivets gemensamma kundtjänst 010-476 70 00 eller via e-post lasesal.hla.rb[at]riksarkivet.se (Rosenbäcksallén), lasesal.hla.acn[at]riksarkivet.se (Arkivcentrum Nord).

Registrator

riksarkivet[at]riksarkivet.se