• Namnet på upphovspersonen ska alltid anges när Riksarkivet använder fotografier eller bildkonstverk som lämnats in eller skapats hos Riksarkivet. Det gäller även fotografier och bildkonstverk som inte längre är skyddade av upphovsrätt. Riksarkivet brukar däremot aldrig ange namnet på den som framställer kopior genom uteslutande digital avfotografering, reproduktion av ett fotografi eller bildkonstverk som finns hos Riksarkivet.
 • Fotografier eller bildkonstverk som finns hos Riksarkivet får inte ändras på något sätt som kränker upphovspersonen och får heller inte förekomma i något kränkande sammanhang.
 • Samtliga fotografier eller bildkonstverk som finns hos Riksarkivet betraktas av Riksarkivet som offentliggjorda och utgivna enligt upphovsrättslagen genom att de har skapats hos eller lämnats in till Riksarkivet. Riksarkivet använder dessa fotografier och bildkonstverk enligt hanteringsreglerna, om inte Riksarkivet har fått andra uppgifter eller gör en annan bedömning.
 • Riksarkivet använder fotografier eller bildkonstverk som finns hos Riksarkivet i tryckt och digital form i sin verksamhet och på de digitala kommunikationsplattformar som Riksarkivet använder sig av.
 • Fotografier och bildkonstverk som har skapats av en anställd i tjänsten hos Riksarkivet kan fritt användas av Riksarkivet utan begränsning. Riksarkivet äger det bildmaterialet.
 • Riksarkivet utgår ifrån att dokumentära fotografier som har tagits före år 1969 och fotografier i övrigt som har tagits före 1969 och som inte hade något vetenskapligt eller konstnärligt värde när de togs, inte längre är skyddade av upphovsrätt.
 • Riksarkivet utgår ifrån att rättigheterna till fotografier som har tagits på uppdrag eller i anställning före den 1 juli 1994 har övergått till uppdrags- eller arbetsgivaren enligt beställarregeln i tidigare gällande skyddslagstiftning för fotografier.
 • Riksarkivet anser inte att någon ny upphovsrätt uppstår för kopior som skapas genom uteslutande digital avfotografering eller reproduktion av sådana fotografier och bildkonstverk som inte längre är skyddade av upphovsrätt.
 • Riksarkivet publicerar fotografier som föreställer avbildade, identifierbara och nu levande personer digitalt endast under förutsättning att publiceringen inte uppfattas som kränkande för den avbildade.
 • Fotografier och bildkonstverk som finns hos Riksarkivet och som Riksarkivet har fri användningsrätt till, kan av Riksarkivet komma att märkas och licensieras med Creative Commons-licenserna CC-BY eller CC-BY-SA. Läs mer om CC-licenser på creativecommons.se.
 • Fotografier och bildkonstverk som finns hos Riksarkivet och som Riksarkivet har fri användningsrätt till eller som inte längre är skyddade av upphovsrätt, kan komma att länkas eller spridas av Riksarkivet via Wikimedia och olika nationella eller internationella kulturarvsportaler.
 • Riksarkivets Allmänna villkor för gåva från juridiska eller fysiska personer gäller för fotografier och bildkonstverk som doneras till Riksarkivet. Se mer på riksarkivet.se.
 • Riksarkivets Allmänna villkor för deposition från juridiska eller fysiska personer gäller för fotografier och bildkonstverk som deponeras till Riksarkivet. Se mer på riksarkivet.se.


Viktigt att tänka på för besökare och användare

Fotografier och bildkonstverk som finns hos Riksarkivet kan vara skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovsrättslagen. I vissa fall är Riksarkivet själv rättighetshavare till bildmaterialet, men det kan också vara så att upphovsrätten ligger hos upphovspersonen, dennes efterlevande eller hos någon annan. Det innebär att du kan behöva tillstånd från någon annan än Riksarkivet för att kopiera, publicera eller på annat sätt använda det upphovsrättsligt skyddade bildmaterialet. Följande gäller enligt Riksarkivet:

 • Riksarkivet uppmanar användare av fotografier och bildkonstverk som finns hos Riksarkivet att alltid respektera upphovsrätten. Användaren har själv ansvaret för att användning av fotografier eller bildkonstverk som finns hos Riksarkivet sker enligt gällande lagstiftning. Riksarkivet ansvarar aldrig för sådan användning. Tänk på att alltid ange upphovspersonens namn vid användning. Riksarkivet ska anges som källa och likaså arkivsignum om det finns en sådan uppgift.
 • Riksarkivet uppmanar användaren att alltid respektera den personliga integriteten för nu levande och identifierbara personer som förekommer på fotografier som finns hos Riksarkivet. Användaren har själv ansvaret för att samtycke från avbildade personer som krävs enligt den gällande lagstiftningen inhämtas innan fotografiet används. Riksarkivet ansvarar aldrig för sådant samtycke.
 • Besökare har rätt att fotografera av fotografier och bildkonstverk som finns hos Riksarkivet på plats i Riksarkivets lokaler först efter att besökaren har fått fotograferingstillstånd eller om det inte anses störa verksamheten. När besökaren på olika sätt använder sådana kopior ska Riksarkivet alltid anges som källa. Även arkivsignum ska anges om det finns en sådan uppgift.
 • Riksarkivet har rätt att ta ut avgifter enligt gällande avgiftslista när Riksarkivet kopierar och lämnar ut fotografier och bildkonstverk. Se mer på riksarkivet.se.

Riksarkivets regler för fotografier och bildkonstverk [pdf]

Viktigt att veta om upphovsrätt

Ansvarig för sidan/kontakt 
Karin Åström Iko