Paus i Riksarkivets arbete med FGS:er

Riksarkivets arbete med FGS:er har lagts på is under den resterande delen av 2021. Detta eftersom samtliga medarbetare vid FGS-funktionen kommer att arbeta 100 % med byggnadsblocket för metadata inom regeringsuppdraget för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Under den här tiden kommer inga nyhetsbrev att skickas ut och brevlådan på ra-fgs@riksarkivet.se kommer tillfälligt att stängas.

Riksarkivet förvaltar FGS:er

Utvecklingen av FGS:er leds av Riksarkivet. För att FGS:er ska kunna användas brett inom offentlig  förvaltning sker utvecklingen i samarbete med flera aktörer.

Läs om arbetet med FGS:er i Att utveckla, förvalta och införa FGS:er.

Kontakt: ra-fgs@riksarkivet.se