Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen.
Underhållsarbetet kan påverka såväl webb som formulär och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

För närvarande är det lång väntetid (ca 8–10 veckor) beträffande ett flertal ärendetyper där diarienumret startar med GLA eller HLA.
Vi arbetar med att förkorta väntetiden och besvarar alla ärenden i turordning.

Här kan du beställa uppgifter och kopior ur Riksarkivets olika arkivbestånd. Beställningsformulären är grupperade efter ämnesområden. Om inget av dessa formulär passar in på din fråga eller ämne, kan du kontakta oss via formuläret Övriga frågor.

Personforskning, folkbokföring

Person/släktforskning, svenska kyrkoarkiv

Personefterforskning, utländsk bakgrund

Utdrag/bevis/intyg ur kyrkobok

Släktutredning

Gravrätt

 

Arbete och värnplikt

Värnplikt

Tjänstematrikel

Inkomsttaxering

 

Bouppteckning

Bouppteckning upprättad senast 31 december 1979

Bouppteckning upprättad mellan 1 januari 1980 och 30 juni 2001

Bouppteckning upprättad efter 1 juli 2001 (Skatteverket)

 

Domstol och polis

Säkerhetspolisens arkiv

Övriga beställningar från domstols- och polisarkiv

 

Fastigheter

Taxeringsvärde

Lagfart, inteckning, avtalsservitut

 

Fordon

Fordonsuppgifter år ca 1907 - 1972

Fordonsuppgifter år 1972 - 1994

 

Heraldik

Heraldiskt vapen

 

Om inget av ovanstående webbformulär stämmer med din fråga

Övriga frågor

 

Beställ uppgifter ur arkiven

Behöver du hjälp i samband med din beställning eller har frågor om våra förvarade arkiv är du välkommen att ringa oss på 010-476 70 00. Välj knappval 1.

Klicka här för att beställa uppgifter ur arkiven.