Måndagar mellan kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen.
Underhållsarbetet kan påverka såväl webb som formulär och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Här kan du beställa uppgifter och kopior ur Riksarkivets olika arkivbestånd. Beställningsformulären är grupperade efter ämnesområden. Om inget av dessa formulär passar in på din fråga eller ämne, kan du kontakta oss via formuläret Övriga frågor.

Personforskning, folkbokföring

Person/släktforskning, svenska kyrkoarkiv

Personefterforskning, utländsk bakgrund

Utdrag/bevis/intyg ur kyrkobok

Släktutredning

Gravrätt

 

Arbete och värnplikt

Värnplikt för personer födda 1865-1954

Värnplikt för personer födda 1955 eller senare (Plikt- och Prövningsverket)

Tjänstematrikel

Inkomsttaxering

 

Bouppteckning

Bouppteckning upprättad senast 31 december 1979

Bouppteckning upprättad mellan 1 januari 1980 och 30 juni 2001

Bouppteckning upprättad efter 1 juli 2001 (Skatteverket)

 

Domstol och polis

Säkerhetspolisens arkiv

Övriga beställningar från domstols- och polisarkiv

 

Fastigheter

Gör du din beställning av fastighetstaxeringsvärde och köpeskilling senast den 21 april skickar Riksarkivet svar senast den 27 april.

Taxeringsvärde

Lagfart, inteckning, avtalsservitut

 

Fordon

Fordonsuppgifter år ca 1907 - 1972

Fordonsuppgifter år 1972 - 1994

 

Heraldik

Heraldiskt vapen

 

Om inget av ovanstående webbformulär stämmer med din fråga

Övriga frågor