Riksarkivet kan bevilja utlån av handlingar till etablerade institutioner förutsatt att en rad krav rörande försäkringar, säkerhet och klimatförhållanden uppfylls. I de fall där Riksarkivet inte kan låna ut en originalhandling på grund av dess tillstånd eller av andra skäl, kan en högupplöst färgreproduktion tillhandahållas.

Den maximala låneperioden är som regel sex månader och låneförfrågan måste inkomma minst sex månader före utställningens öppnande. Vandringsutställningar accepteras i princip inte. Låntagaren står för alla kostnader som försäkring, säkerhetskopior, konserveringsåtgärder, transport etc.

För vidare information se Lånevillkor.

Om hjälp önskas med identifikation/referenskod eller för att göra ett urval av handlingar, kontakta respektive avdelning inom Riksarkivet. Fyll i Låneansökan och skicka den tillsammans med er Standard- och säkerhetsrapport till registrator@riksarkivet.se

Om lånet godkänns, upprättas ett låneavtal mellan Riksarkivet och låntagaren.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Johanna Fries Markiewicz